St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

Bedankt voor uw bijdrage!

Ieder jaar weer zijn wij als stichting afhankelijk van giften en de verkoop van wandelboekjes. Dat uw bijdrage zéér op prijs gesteld wordt, moge duidelijk zijn! Namens het bestuur wil ik u bij deze hartelijk dank zeggen voor uw financiële steun in welke vorm dan ook. Het IBAN-nummer van de SPV is NL32 RABO 0133531619 staat nog altijd wagenwijd open! Dank u!

 

Theo Woltering, penningmeester SPV

 


Lees hier oudere nieuwsberichten.