Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden


Klik op een blauwe regel om de foto's en eventueel het verslag te zien.

 

zondag 18 december 2011

Winterwandeling Margraten - Val Dieu - Banneux - 18 december 2011

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Een mooie wandeldag zonder grote problemen

 

zaterdag 12 november 2011

Martinustocht langs de Maas - van Itteren naar Urmond

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

In de Martinuskerk in Itteren werden de 33 pelgrims om 09.00 uur welkom geheten en na een korte inleiding/opening op pad gestuurd, onder bijna ideaal wandelweer, voor een, naar blijkt, pittige tocht van tegen de 20 km naar Urmond.

Na een aanvankelijke vlakke tocht, werden de hellingen in de bossen van Bunde en Elsloo alle eer aangedaan, waarna het goed vertoeven was in het Maaslandcentrum van Elsloo met koffie en vla.

Ook de bezinningsmomenten in de kerken van Geulle a/d Maas en Stein met daarbij de uitvoerige uitleg over plaatselijke omstandigheden werden zeer gewaardeerd.

Na een bezinningsvolle afsluiting in de Martinuskerk van Urmond keerde iedereen, nagenietend van een mooie pelgrimswandeling, huiswaarts.

 

Theo W.

 

zaterdag 17 september 2011

Van Klooster Wittem naar KornelimŘnster in het Corneliusoctaaf

  

 
  

 
  

 
  

 

Na een korte inleiding/opening in de Gerarduskapel van Klooster Wittem gingen, onder een schuchter zonnetje, 47 goedgemutste pelgrims op weg voor hun tocht over ongev. 30 km naar Kornelim├╝nster bij Aken (D).

 In de crypte van abdij Mamelis en in het bedevaartskerkje van Holset, waar bezinningsmomenten plaats vonden, voegden zich nog verschillende pelgrims bij de groep.

Nadat iedereen zich tegoed had gedaan aan de overheerlijke koffie/thee en vla werd de tocht voortgezet naar het Drielandenpunt, alwaar een pauze werd ingelast.

Daarna ging het verder via het prachtige Aachener Wald met korte pauzes bij een Pelgrimskruis (Bonhoeffer) en de Pioniersquelle.

Voordat de afsluiting van deze mooie pelgrimswandeling plaats vond in de Propsteikirche van Kornelim├╝nster, werd eerst nog een kort bezoek gebracht aan de abdijkerk aan het begin van deze plaats. Daarna had iedereen de gelegenheid ┬Ĺuit te waaien' over de terrassen op het marktplein alvorens om 18.00 uur, voldaan, de terugreis per touringcar naar Wittem te aanvaarden.

 

zaterdag 27 augustus 2011

St. Rosatocht - Sibbe - Sittard

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Om half elf verzamelen zich 21 pelgrims in de kerk van Sibbe voor de opening van deze St Rosatocht. De pastoor had niet veel tijd om ons uitgebreid over St Rosa en de kerk te vertellen hij moest naar een overledene. Hij heeft ons uitgeleide gedaan met het traditionele "Pelgrimsreisgebed" en de zegen voor een goede tocht. Bij het station Valkenburg stonden nog een groepje pelgrims op ons te wachten om zich bij ons aan te sluiten. Na even een regenbuitje afgewacht te hebben, zijn we gezamenlijk vertrokken.
In het Ravensbos was het zonnetje er weer, op het plateau van Schimmert ter hoogte van het vliegveldje begon het weer hard te regenen. Tijdens een van de vorige St Rosatochten hebben weer hier ook al moeten schuilen. Vlak bij Nagelbeek in de holle- weg bij het Mariabeeld hebben we een kort bezinningsmoment gehouden. Om kwart voor drie waren we bij het station Schinnen, hier hebben we 20 minuten pauze gehouden met koffie en vlaai. Vanuit Schinnen zijn we langs de Geleenbeek gelopen tot de Pater Karelkapel. Hier werden we zoals altijd hartelijk ontvangen door pater Leon, hij had zich zelfs in het "Rosa" gestoken en als verfrissing rosa water gemaakt met rosa spekjes.
Het oponthoud in de pater Karelkapel duurde echter te lang zodat we moesten besluiten de "St Rosakapel" niet aan te doen maar rechtstreeks naar de St Michielskerk te lopen.
We hebben ons aangesloten bij de Pelgrimsmis van zes uur, een zeer sfeervolle mis met veel samenzang en op trompet en trombone moeder, dochter en zoon Schiffers.
We mogen terugzien op een mooie pelgrimstocht met een kleine maar intense belevende groep pelgrims.

Namens de SPV ,Hub Gregoire

 

maandag 15 augustus 2011

Noorbeek - VisÚ - Maria Tenhemelopneming

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Op maandagochtend 15 augustus, de dag van Maria Tenhemelopneming, liep de Brigida-kerk in Noorbeek snel vol met pelgrims voor de traditionele tocht van Noorbeek naar Vis├ę. Na een welkomstwoord van de voorzitter en een inleiding  op het thema van de dag "Maria, vrouwe van bescherming..." door Marianne Debets werd zoals gebruikelijk voor ieder tocht, het pelgrims reisgebed gebeden.

155 pelgrims gingen op pad met een stralende zon als begeleider welke ons ook de rest van de dag niet zou verlaten. Natuurlijk was er ditmaal ook de Kroetw├╝sch-zegening bij de Steenboskapel in Voeren. (Volgens een oud gebruik worden op Maria Hemelvaart kruidenbundels gezegend)

De volgende bezinning was bij de kapel van La Tombe, waar een deel van de pelgrims helaas niet naar binnen kon. De bezinning werd afgesloten met het Magnificat. Voorzitter Jacques Verham nam hierbij tevens de gelegenheid om Marianne te bedanken voor haar belangrijke inzet als bestuurslid. voor de SPV gedurende een groot aantal jaren. Zij zal op het einde van dit jaar haar functie neerleggen.

In een stevig tempo wordt de laatste etappe naar Vis├ę afgelegd.  Op het kerkhof, in de buurt van de O.L.V. van Lorette, is de afsluitende bezinning op het thema  en bidden wij gezamenlijk de litanie van de beschermheiligen. Daarna waaiert de groep uit over de braderie om een Belgische friet al dan niet met een pintje te nuttigen.

Om 15.15 uur verzamelen nog 81 pelgrims zich voor de 13 km lange terugtocht naar Noorbeek.

 

vrijdag 1 juli 2011

Heiligdomsvaart - route Houthem - Maastricht via Cadier en Keer

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Pelgrimstocht 1 juli van Houthem St. Gerlach naar St. Servaas Maastricht

in het kader van de heiligdomsvaart met thema "Ad Lucem".

 

Met Sint Gerlach als grote voorbeeld trokken een honderdtal pelgrims vanuit de prachtige barokke kerk van Houthem naar de indrukwekkende romaanse kerk van Sint Servaas in Maastricht. Sint Gerlach leefde in de 12e eeuw en deed dit bijna dagelijks. Zijn route was zeker korter, maar met de ongemakken van die tijd.

Wij, de pelgrims van het heden, hadden de moeilijke keuze uit 2 mooie en interessante routes. Beide routes waren ongeveer 24 km lang, een mooie dagtocht. De ene route ging via het noorden, de andere over het zuiden.

Na het welkomstwoord van Henk Urlings en de toelichting van Marianne Debetz op het thema "het licht tegemoet", baden we traditiegetrouw het pelgrimsreisgebed en werd vertrokken.

 

De Noordroute voerde via Meerssen, Brommelen bij Geulle, Itteren, Borgharen en Limmel. In Meerssen hield Pastoor van Meijgaarden een mooie toespraak en gaf uitleg over hoe de prachtige basiliek steeds mee-ontwikkelde en daardoor altijd plaats bood aan wat de liturgie, de cultuur en zelfs de kerkelijke politiek op dat moment verlangde.

Via het Humcovenerbos onderlangs het vliegveld, ging de route richting Kasen en door het mooie Bunderbos naar een welverdiende stop. In Brommelen was een goed verzorgde pauzeplaats geregeld met koffie en vlaai. Stalend weer en slechts af en toe een beetje regen; feitelijk gezegend weer. De groep trok langs het kanaal. Jammer dat de Maaswerken de veldwegen even heeft geleend. Hopelijk komen deze weer terug.

Ook jammer dat de kerk van Itteren gesloten was. Dus we liepen door richting Borgharen, vergezeld door de hoogbejaarde kosteres. Door Pastoor Dackus werden de deuren van de St. Corneliuskerk van Borgharen wijd opengezet en na zijn vriendelijke woorden gingen we op weg voor het laatste stuk via Limmel naar St. Servaas.

 

Ongeveer 60 pelgrims gingen op de weg van de Zuidroute en werden al snel getrakteerd op een flinke klim in het bos richting Berg. Daarna naar Bemelen, waar ze hartelijk ontvangen werden door pastoor Pijpers. Na een kort bezinningsmoment ging de groep weer op pad.  Op een schitterend bospaadje werd plotseling linksaf geslagen; een klim van ca. 50 meter volgde en onverwachts stonden we in een grot bij een Mariakapelletje. Een bijzondere plek. Daarna gingen we terug naar het pad in de richting van Cadier & Keer. De groep beleef goed bijeen en er was een gezellige stemming. Opmerkelijk waren de vele "nieuwe gezichten". Wellicht was dit te danken aan de goede PR van de Heiligdomsvaart en van de SPV.

Aangekomen in Cadier & Keer werden we opgewacht door pastoor Smeele. Spontaan begon hij een verhaal over de kerk. Intussen kon ieder ook even uitrusten. Toch werd er weer snel vertrokken, omdat iedereen nu wel zin in koffie en vlaai had. Deze stond in Gronsveld op ons te wachten. Tijdens de pauze passeerde een stortbui; gelukkig hadden we een dak boven ons hoofd. Na het bezinningsmoment in de kerk van Gronsveld, met een hartelijk welkom van pastoor Storcken, ging de groep op weg naar Heugem en het Witte Vrouwenveld. In deze parochiekerken konden de pelgrims even rusten en van de mooie muziek genieten. Na Heugem veranderde het pelgrimspad. Liepen we eerst door velden en smalle paadjes in het letterlijke Limburgse heuvelland met soms veel modder; nu liepen we meer door woonwijken, de brug over de Maas, smalle straatjes van Maastricht om zo uit te komen bij St. Servaas. De groep pelgrims was nu iets groter omdat in verschillende dorpjes enkele mensen zich hadden aangesloten.

 

Beide groepen verzamelden tegen 17.00 uur rond de noodkist van Sint Servaas.

We waren nu met ongeveer 120 pelgrims. Het geeft een warm gevoel als je bij zo'n groep mag horen. Er werd samen gebeden en zelfs gezongen. Met zoveel pelgrims was het een waardige afsluiting op een bijzondere plaats.

De organisatie van de Heiligdomsvaart nodigde de pelgrims uit in de Kanunnikenkelder voor soep en broodjes. En voor de pelgrims, die nog energie over hadden, was er nog gelegenheid om aan de lichtprocessie deel te nemen. Deze pelgrimstocht binnen de stad trok vanaf Slevrouwe naar de St. Servaas.

Al met al een volle dag in uitstekende sfeer. De pelgrims waren voldaan. Velen lieten dit ook blijken. We houden er een goed gevoel aan over, fijn.

 

vrijdag 1 juli 2011

Heiligdomsvaart - route Houthem - Maastricht via Borgharen

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Met Sint Gerlach als grote voorbeeld trokken een honderdtal pelgrims vanuit de prachtige barokke kerk van Houthem naar de indrukwekkende romaanse kerk van Sint Servaas in Maastricht. Sint Gerlach leefde in de 12e eeuw en deed dit bijna dagelijks. Zijn route was zeker korter, maar met de ongemakken van die tijd.

Wij, de pelgrims van het heden, hadden de moeilijke keuze uit 2 mooie en interessante routes. Beide routes waren ongeveer 24 km lang, een mooie dagtocht. De ene route ging via het noorden, de andere over het zuiden.

Na het welkomstwoord van Henk Urlings en de toelichting van Marianne Debetz op het thema "het licht tegemoet", baden we traditiegetrouw het pelgrimsreisgebed en werd vertrokken.

 

De Noordroute voerde via Meerssen, Brommelen bij Geulle, Itteren, Borgharen en Limmel. In Meerssen hield Pastoor van Meijgaarden een mooie toespraak en gaf uitleg over hoe de prachtige basiliek steeds mee-ontwikkelde en daardoor altijd plaats bood aan wat de liturgie, de cultuur en zelfs de kerkelijke politiek op dat moment verlangde.

Via het Humcovenerbos onderlangs het vliegveld, ging de route richting Kasen en door het mooie Bunderbos naar een welverdiende stop. In Brommelen was een goed verzorgde pauzeplaats geregeld met koffie en vlaai. Stalend weer en slechts af en toe een beetje regen; feitelijk gezegend weer. De groep trok langs het kanaal. Jammer dat de Maaswerken de veldwegen even heeft geleend. Hopelijk komen deze weer terug.

Ook jammer dat de kerk van Itteren gesloten was. Dus we liepen door richting Borgharen, vergezeld door de hoogbejaarde kosteres. Door Pastoor Dackus werden de deuren van de St. Corneliuskerk van Borgharen wijd opengezet en na zijn vriendelijke woorden gingen we op weg voor het laatste stuk via Limmel naar St. Servaas.

 

Ongeveer 60 pelgrims gingen op de weg van de Zuidroute en werden al snel getrakteerd op een flinke klim in het bos richting Berg. Daarna naar Bemelen, waar ze hartelijk ontvangen werden door pastoor Pijpers. Na een kort bezinningsmoment ging de groep weer op pad.  Op een schitterend bospaadje werd plotseling linksaf geslagen; een klim van ca. 50 meter volgde en onverwachts stonden we in een grot bij een Mariakapelletje. Een bijzondere plek. Daarna gingen we terug naar het pad in de richting van Cadier & Keer. De groep beleef goed bijeen en er was een gezellige stemming. Opmerkelijk waren de vele "nieuwe gezichten". Wellicht was dit te danken aan de goede PR van de Heiligdomsvaart en van de SPV.

Aangekomen in Cadier & Keer werden we opgewacht door pastoor Smeele. Spontaan begon hij een verhaal over de kerk. Intussen kon ieder ook even uitrusten. Toch werd er weer snel vertrokken, omdat iedereen nu wel zin in koffie en vlaai had. Deze stond in Gronsveld op ons te wachten. Tijdens de pauze passeerde een stortbui; gelukkig hadden we een dak boven ons hoofd. Na het bezinningsmoment in de kerk van Gronsveld, met een hartelijk welkom van pastoor Storcken, ging de groep op weg naar Heugem en het Witte Vrouwenveld. In deze parochiekerken konden de pelgrims even rusten en van de mooie muziek genieten. Na Heugem veranderde het pelgrimspad. Liepen we eerst door velden en smalle paadjes in het letterlijke Limburgse heuvelland met soms veel modder; nu liepen we meer door woonwijken, de brug over de Maas, smalle straatjes van Maastricht om zo uit te komen bij St. Servaas. De groep pelgrims was nu iets groter omdat in verschillende dorpjes enkele mensen zich hadden aangesloten.

 

Beide groepen verzamelden tegen 17.00 uur rond de noodkist van Sint Servaas.

We waren nu met ongeveer 120 pelgrims. Het geeft een warm gevoel als je bij zo'n groep mag horen. Er werd samen gebeden en zelfs gezongen. Met zoveel pelgrims was het een waardige afsluiting op een bijzondere plaats.

De organisatie van de Heiligdomsvaart nodigde de pelgrims uit in de Kanunnikenkelder voor soep en broodjes. En voor de pelgrims, die nog energie over hadden, was er nog gelegenheid om aan de lichtprocessie deel te nemen. Deze pelgrimstocht binnen de stad trok vanaf Slevrouwe naar de St. Servaas.

Al met al een volle dag in uitstekende sfeer. De pelgrims waren voldaan. Velen lieten dit ook blijken. We houden er een goed gevoel aan over, fijn.

 

zaterdag 21 mei 2011

Born - Heppeneert

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 

zondag 17 april 2011

Palmzondag Wittem - Moresnet

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Pelgrimeren van Wittem naar Moresnet

 

Palmzondag 17 april 2011

 

Wanneer we vanuit de SP&V op Palmzondag een tocht organiseren is het gebruikelijk om te beginnen met een eucharistieviering met palmwijding. De Gerarduskapel in Wittem was om 9.00 uur dan ook goed gevuld met ┬Ĺgewone' kerkgangers en daarbij de ca. 65 pelgrims. Ook nu weer waren er nieuwe gezichten. Bijvoorbeeld mensen die met de tocht op St. Jozef in Smakt waren meegelopen en de smaak te pakken hadden. Zelfs vanuit Utrecht waren mensen speciaal naar het zuiden afgereisd voor deze mooie lentetocht.
Tegen 10.00 uur - na de zegenwens - gingen de pelgrims op pad via Partij naar de buurtschap Hilleshagen. V├│├│r Hilleshagen, bij het kruisparkje op het Biesveld werd eerst nog het pelgrimsreisgebed gebeden. Normaal gesproken wordt dit direct bij het begin van de tocht gebeden maar vanwege de tamelijk lange viering in de kerk, leek het ons verstandig om het aan het begin van de tocht onderweg te bidden. Tegelijk werd er een korte toelichting gegeven op het thema van de tocht: ┬ĹHerken je de mens?'
We wilden met dit thema uitdrukkelijk stilstaan bij de lijdensweg van Jezus van Nazareth destijds, maar tegelijk bij de lijdensweg van velen hier en nu. Stilstaan bij mensen in Japan na de natuurramp, stilstaan bij mensen in de talloze oorlogsgebieden: Libi├ź, Afghanistan, Jemen, Egypte, de Congo, Ivoorkust... Maar ook mensen die lijden kortbij: in onze eigen stad, straat, familie of vriendenkring. Blijven wij herkennen en erkennen dat in ieder lijden het gaat over een mens, een mens zoals jij en ik, verlangend naar vrede en hopend op toekomst maar wier leven op dat moment stukbreekt op geweld.
Vanuit Biesveld wandelden we verder over landwegen langs Vijlen waar we bij de buurtschap Harles opnieuw even stilstonden bij een wegkruis. Hier zongen we het lied: ┬Ĺscheur toch de wolken open en kom'. Hiermee aangevend dat ook wij mensen mogen zijn die door goedheid wolken van verdriet en leed openscheuren en goedheid en hoop tastbaar en zichtbaar maken voor mensen die gebukt gaan onder lijden.
Direct daarna kwamen we aan bij het ons vertrouwde caf├ę in Holset waar de koffie met vlaai al stonden te wachten. Het heerlijke lenteweer nodigde velen uit om buiten in het zonnetje te pauzeren maar lang duurde dit niet. De tocht ging weldra verder omhoog door het Vijlenerbos richting grens en we bereikten even later de buurtschap V├Âlkerich. Bij een kapelletje vol met (bescherm)-heiligen baden we om bemoediging en steun als lijden ook onze eigen weg kruist.
Rond twee uur kwamen we aan in het kruiswegpark van Moresnet-Chapelle. Het is een in 1895 prachtig aangelegd park met kruiswegstaties. We stonden stil bij drie staties: als het kruis een mens op de schouders wordt gelegd, er staat een mens langs de weg die jouw lijden ziet, als de lijdende ontdaan is van al zijn menselijkheid mag hij dan toch op jou en mij vertrouwen?
Na deze bezinning was er voldoende ruimte voor ieder om op een van de terrasjes in Moresnet van de zon te genieten. Ruim de helft van de pelgrims ging tegen kwart over drie op pad voor de terugtocht. Een gedeelte ging terug met de bus naar Vaals en van daaruit naar Wittem.
Het samengaan van ontspannen wandelen en aandacht tijdens de bezinningsmomenten op deze Palmzondag maakten de tocht tot een bijzondere pelgrimswandeling. Daarbij wandelden we natuurlijk ook door een van de meest mooie gedeeltes van Zuid-Limburg en het grensgebied met Belgi├ź.

 

zaterdag 19 maart 2011

Venray - Smakt

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

De SPV zocht het hogerop en vond in Noord-Limburg enthousiaste pelgrims!

 

Voor het eerst organiseerde de SPV een pelgrimswandeling in Noord-Limburg: op zaterdag 19 maart, Feestdag van Sint Jozef, naar de enige bedevaartplaats in Nederland die aan hem is toegewijd: het piepkleine Smakt bij Venray, op de grens met Noord-Brabant.
Om 09.15 uur verzamelden zich 87 wandelaars op de parkeerplaats van station Venray (in Oostrum); voor het merendeel mensen uit Midden- en Noord-Limburg die de wandeling van de SPV nog niet kenden, maar nieuwsgierig geworden waren door berichtjes in de krant en hier en daar ook vanaf de kansel in parochiekerken. Maar ook Zuid-Limburgers, en zelfs mensen uit het westen des lands, hadden de aanloopreis naar Oostrum ondernomen. Ook het mooie lenteweer zal zeker hebben bijgedragen aan de verrassend hoge opkomst.

Bij gebrek aan een wegkruis of -kapelletje in de buurt werd het vaste pelgrimsreisgebed op de parkeerplaats gebeden, waarna de wandeling vertrok richting Landgoed Geijsteren en het midden in dat bos gelegen Willibrorduskapelletje. V├│├│r aankomst daar was al duidelijk dat de geplande aankomsttijd in Smakt (11.00 uur aansluiten bij de eucharistieviering) niet gehaald kon worden. Met zoveel mensen een glad boomstambruggetje oversteken, bijvoorbeeld, kost al extra veel tijd.
Maar in zo'n geval is de uitvinding van de gsm een uitkomst. Er was snel een programma-wisseling geregeld: eerst koffie met vlaai in het Pelgrimshuis en dan een viering onder met elkaar na de vaste viering van 11.00 uur. En twee meewandelende pastoors waren bereid om mee voor te gaan in die viering, die dan wel geïmproviseerd moest worden.
En zo hadden we meer tijd om in de Willibrorduskapel te luisteren naar Peter Jacobs, de enthousiaste koster van Geijsteren, tevens lid van de heemkundige-verening, die de sleutel beheert van het mooie boskapelletje. Het ligt pal op de grens van Noord-Brabant en Limburg, maar dat het kapelletje ook op de grens ligt tussen Geijsteren en Venray leidde in het verleden nog tot meer rivaliteit.
SPV-lid Henk Erinkveld leidde hier met een korte beschouwing over de heilige waarheen we op weg waren en gezamenlijk gebed in tot Sint Jozef. Hij bedankte de koster met een presentje van een andere heilige: een sixpack Gerardusbier...
De lange stoet pelgrims arriveerde om 11.15 uur in Smakt. Dat had het grote voordeel dat zij in een vrijwel leeg Pelgrimshuis konden aanzitten voor koffie en een alleen in maart verkrijgbaar Jozefvlaaitje. De bediening ging vlot en plezierig. Ondertussen interviewde Marco van de Plasse enkele pelgrims als voorbereiding van een jubileumboek dat hij aan het schrijven is bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Pelgrimshuis en het 310-jarig bestaan van de Sint Jozefkapel.
Het was nog even wachten tot de kerk leegstroomde. Er waren daar zoveel mensen dat we er met onze 87 mensen niet eens bij hadden gekund: alweer een geluk bij een ongeluk.
Na de ┬Ĺpubliekswisseling' en wat snelle afspraken met de kosters van dienst, begon ┬Ĺonze' viering met Henk Erinkveld als hoofdcelebrant; en met de spontane deelname van de pastoors Huub van Horne (parochiecluster Wanssum e.o.) en Ruud Verheggen (parochiecluster Tienray e.o.) werd het warempel nog een sfeervolle 'Drieherenmis'.

Bijna iedereen wandelde mee terug naar station Venray, langs de andere kant van het spoor en ontdekte zo een mooi zandverstuivingsgebied (Boschhuizer Bergen). Een half uurtje later dan oorspronkelijk gedacht werd de auto resp. de trein bereikt. Inmiddels waren de SPV-bestuursleden al overladen met bedankjes en met tips welke mooie pelgrimswandelingen er nog meer te maken zijn in dit noordelijk deel van de provincie....

 

woensdag 2 februari 2011

Wittem - Noorbeek, Sint Brigida