Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden


Publicaties van de SPV

 

Pelgrims en wandelaars wordt de weg gewezen naar bedevaartplaatsen in Zuid-Limburg en omgeving. De routes gaan zoveel mogelijk via rustige en landschappelijk fraaie voetpaden en landwegen. Uitingen van volksdevotie en andere boeiende zaken die onderweg te zien zijn, krijgen ruime aandacht. De boekjes zijn rijk geïllustreerd.

 

Errata


Boekje Pelgrimswandelingen in Limburg


Bij wandeling 8 (Sittard e.o.)

Deze routebeschrijving is in verband met een groot aantal veranderingen in de afgelopen jaaren niet meer te volgen.


Correctie bij wandeling 9 (Munstergeleen)

Halverwege pagina 81 is halverwege de pagina sprake van 'twee grote maaskeien'; deze zijn ondertussen weggehaald. De beschrijving wordt (ípv "Bij twee grote maaskeien gaan we rechtsaf”): "Onderaan deze holle weg met zijn mooie boomwortels gaan we scherp rechtsaf."

 

Boekje Wittem - Banneux


 In het nieuwe boekje van Banneux is een fout geconstateerd. Op pagina 17 derde alinea:

We wandelen het bos in en zien links een jeugdgevangenis. Hier gaan we naar rechts.

Dit laatste moet zijn: Hier gaan we rechtdoor oversteken.

 

Boekje Bidden bij de Buren


In het boekje “Bidden bij de Buren” is ook een correctie nodig en wel op pagina 113 vijfde alinea:

We gaan hier naar rechts de Javanastraat in enz.

Dit moet zijn: We gaan hier naar links de Javanastraat in.

 


 

Vernieuwde uitgave 'Maastricht - Maria Laach'

 
In februari is een geheel vernieuwde uitgave van de populaire achtdaagse pelgrimswandelroute Maastricht - Maria Laach, een rijk geïllustreerd boekje met routekaarten.
Klik hier voor meer informatie.
 
Op deze pagina vindt u enkele correcties en verbeteringen op de routebeschrijving.

 


 

Wittemse Wandelingen

 

Kasteel WittemenKlooster Wittemhebben samen een boekje uitgegeven met ‘Wittemse Wandelingen’. Ook leden van de SPV hebben eraan meegewerkt. Wittem is immers 'de basis' van de SPV.

De tochten, tussen 3 en 42 km lang, hebben allemaal Wittem als begin- en eindpunt. De gids bevat naast routebeschrijvingen, routekaartjes en veel foto’s ook veel informatie over de historische en huidige betekenis van kasteel en klooster. Een aantal tochten hebben een pelgrimskarakter, niet alleen omdat ze bedevaartsoord Wittem als uitgangspunt hebben, maar ook omdat er onderweg veel religieus erfgoed te zien is en een ander pelgrimsoord vaak doel van de wandeling is (o.a. Aken, Holset, Moresnet, Noorbeek, Maastricht en Houthem/St.Gerlach).

Het handzame boekje is voor € 10,95 te koop en te bestellen bij de kloosterboekwinkel Wittem (boekwinkel@kloosterwittem.nl, www.kloosterwittem.nl,  tel. 043 450 2332).

 


 

Bidden bij de buren

Op 21 mei j.l. werd in Heppeneert (B) de nieuwe uitgave van de SPV gepresenteerd: 'Bidden bij de buren'.

In dit kleurrijk geïllustreerde boekje staan tien rondwandelingen beschreven vanuit Nederlands Limburg naar pelgrimsoorden net over de grens van Duitsland en België. De tochten beginnen op een met openbaar vervoer goed bereikbare plaats en hebben een lengte van 15 tot 27 km. Ze brengen de pelgrim heen en (via een andere route) terug naar en van Kranenburg (D), Kevelaer (D), Birgelen (D), Aken (D), Moresnet (B), Val Dieu (B), Visé (B), Bassenge (B), Heppeneert (B) en Aldeneik (B).

Het boekje biedt duidelijke beschrijvingen, overzichtelijke kaarten, verhelderende achtergrond-informatie en prachtige foto's. Het is uitgegeven door Uitgeverij TIC te Maastricht onder ISBN/EAN 978-90-78407-80-5. 'Bidden bij de buren' is in de meeste Limburgse boekhandels en VVV's en in reisboekwinkels elders in het land verkrijgbaar voor € 10,90.

 


 

Pelgrimswandelingen in Limburg

Een boekje met 16 rondwandelingen vanuit Limburgse Pelgrimsoorden, b.g.v. het 12 1/2 jarig bestaan van de SPV.

In Limburg zijn er een groot aantal plaatsen bedevaartsoord geworden. De meeste in de vorige eeuw, andere zijn van veel ouder datum. Maar ook recentelijk zijn er een paar plaatsen bijgekomen. De meeste liggen in landelijke gebieden. Dat wil zeggen dat er prachtige wandelingen te maken zijn.
In dit boekje zijn de 16 mooiste wandelingen rondom de Limburgse bedevaartsoorden beschreven door de ervaren gidsen van de inmiddels 12 1/2 jaar oude Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden. In de loop der jaren hebben zij deze wandelingen uitgezet en er prachtige foto's bij gemaakt.  De wandelroutes in deze gids lopen langs De Smakt in Venray, Tienray, Genooy in Venlo, Steyl, Kapel in 't Zand in Roermond, Thorn, Echt, Sittard, Munstergeleen, Houthem-Sint Gerlach, Meerssen, Wittem, Simpelveld, Holset, Noorbeek en Maastricht. De wandelingen zijn tussen de 8 en 17 kilometer lang.
In de inleiding worden de heiligenlevens kort beschreven en de speciale band die ze hebben met de plaats waar de wandeling plaatsvindt. In de wandelingbeschrijving zijn vaak nog de nodige weetjes opgenomen. Voor de wandelaar die graag door fraaie natuur loopt en geïnteresseerd is in historische en religieuze achtergronden.

 


 

Overige publicaties van de SPV

Pelgrims en wandelaars wordt in woord en beeld de weg gewezen naar bedevaartplaatsen in Zuid-Limburg en omgeving. De routes gaan zoveel mogelijk via rustige en landschappelijk fraaie voetpaden en landwegen. Uitingen van volksdevotie en andere boeiende zaken die onderweg te zien zijn krijgen ruime aandacht. De uitgaven zijn te verkrijgen bij verschillende VVV's in de regio, bij gespecialiseerde reisboekhandels en bij Kloosterboekwinkel Wittem, naast de ingang van Klooster Wittem, Wittemer Allee 32.                         

 


 

Driedaagse voettocht naar Banneux vanuit Margraten, Banholt of Noorbeek
(3e druk dec. 2001; 45 blz, € 5,70)

In 1995 kwam dit eerste SPV-boekje tot stand: een wandeling door o.a. het afwisselende landschap van het Land van Herve naar dit Maria-oord in Belgische Ardennen. De tocht is verdeeld in een heen-etappe van 42 km (eventueel in twee dagen te verdelen) en de terugreis in twee etappes (resp. 23 en 26 km).