St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

WANDELPROGRAMMA 2024

Zoals u van de SPV gewend bent, presenteren we hieronder onze pelgrimstochten voor 2024.


Het jaarprogramma 2024 bevat 9 tochten, waarvan 2 wandelingen nieuw zijn. Het AANGEPASTE jaarprogramma van 2024 kunt u hier downloaden en hier printen.

Ook is het jaarprogramma verkrijgbaar bij de Kloosterboekwinkel van het Pelgrimsoord Klooster Wittem.
Hou de berichten op onze website en via de e-mail in de gaten i.v.m. met wijzigingen.

 

Meldt u hier aan voor het ontvangen van onze nieuwsbrief vooraf aan elke SPV-wandeling.

Aanstaande SPV-wandelingen

Vrijdag 26 juli 2024 • St. Anna Tienray • 7 + 7 km

 Een niet te lange tocht op de feestdag van St. Anna. We beginnen om 10.15 in de Maria-pelgrimskerk van Tienray. (met openbaarvervoer goed bereikbaar). Rond 12.00 uur zijn we in de St. Annakapel in Blitterswijck voor een bezinning. Om 13.30 uur wandelen we via Megelsum terug naar Tienray.

 

Zaterdag 24 augustus 2024 • St. Rosa Sittard • 17 km

Vertrek om 12.30 uur bij station Nuth. Opening 3 km verder bij de Vredeskapel bij Schinnen. Door het Stammenderbos en langs de Geleenbeek naar de Pater Karelkapel in Munstergeleen. (bezinning/pauze); via Watersley en de St. Rosakapel (Kollenberg) naar Sittard. Om 18.00 uur op de vooravond van het St. Rosafeest speciale pelgrimsviering in de Michielskerk (Markt). Vanaf station Sittard (1 km verderop) met de trein terug naar Nuth.

 

 

Zaterdag 21 september 2024 • H. Catharina Moresnet - Astenet • 17 km

Wij vertrekken om 10:30 uur van het Maria-oord Moresnet, De wandeling gaat langs de Geul, Rochuskapel (Kelmis), kasteel Eyenbourg en Katharinastift (8 km) waar we de pauze houden (koffie en vlaai). We houden een bezinning in de Catharinakapel (Astenet) Via Hergenrath (12 Km) , Neu-Moresnet en Preuswald terug naar Moresnet; aankomst circa 15.45 uur

Men kan ook in Astenet 10 km of Hergenrath 12 km de TECbus 396 terug nemen naar Moresnet en Vaals. 

Hoogteverschil tijdens de tocht

 

Vrijdag 4 oktober 2024 • St. Franciscustocht • 15 km

Vertrek om 10.00 uur vanuit de Franciscuskerk te Reijmerstok  door het Heuvelland via Banholt naar Mheer voor een bezin-ningsmoment en pauze bij de Cornelis- en Mariakapel. Terug via Terhorst en Terlinden; aankomst Reijmerstok om 15.00 uur.

 

 

 

 

Vrijdag 1 november 2024 • Allerheigentocht Thorn • 10 km

Met 15 kapellen heeft Thorn de hoogste kapellen-dichtheid van ons land. En alle zijn toegewijd aan evenzoveel heiligen. Restauratie en beheer berusten bij de stichting Kruisen en Kapellen Thorn, die dit jaar 30 jaar bestaat. Bij elke kapel staan we stil bij de historie en de vereerde heilige. Vertrek 13.00 uur vanuit de Abdijkerk midden in het witte stadje. Pauze halverwege in het Kapelhuis (Onder de Linden). Om ca. 16.30 uur terug in Thorn.

 

 

 

 

Zondag 22 december 2024 • Adventstocht Banneux • 42, 36 of 25 km

De jaarlijkse klassieker van Margraten, Noorbeek of Val Dieu (42, 36 of 25 km) naar Maria in Banneux in de Ardennen. Met om 17.30 uur een viering aldaar. Voor busvervoer terug is aanmelden  vooraf noodzakelijk: www.spvlimburg.nl.

 

 

 

 

 

 

 


Aanstaande pelgrimswandelingen van derden

 'Meer informatie krijgt u bij de genoemde contactpersoon of via het contactadres.

 

Donderdag 15 augustus 2024 • Maria Tenhemelopneming • 16 km v,v

Kapel in ’t Zand, Roermond naar St.Odilienberg 

Op donderdag 15 augustus vindt een ca. 16 kilometer lange “Maria-ten-hemel-opneming-voettocht” plaats. Start en finish van de voettocht zijn bij de Kapel in ’t Zand in Roermond.
De start is om 9.30 uur in de processiegang van de Kapel in ’t Zand. Onderweg wordt een moment van bezinning gevierd en wordt de zogeheten “Kroedwis (Kroedwösj)” geplukt.

Het bezinningsmoment onderweg vindt rond 12.00 uur plaats in de Basiliek van Sint Odiliënberg. Aansluitend wordt de (zelf meegebrachte) lunch genuttigd in de naast de Basiliek gelegen Priorij Thabor van de zusters Kanunnikessen van het Heilig Graf. (Koffie, thee en vlaai zijn aldaar verkrijgbaar).

De tocht gaat van de Kapel in ’t Zand naar de landelijke buitengebieden, over kronkelige fietspaden en oude veldwegen tussen akkerlanden en door bossen. Via het mooie gebied rond Melick voert de tocht naar de Basiliek van Sint Odiliënberg.

Na de oversteek van de A73 gaat de tocht verder via het natuurpark en het Indiëmonument bij kasteeltje Hattem weer terug naar de Kapel waar de tocht rond 16.00 uur in het Kruiswegpark wordt afgesloten met de zegening van de Kroedwis.

Info: Bedevaartpastoraat Kapel in ’t Zand tel. 0475-315461.

 

Zaterdag 7 september 2024 • Kapellentocht • 24 kilometer

Kapellentocht van Beersdal naar Abdij Rolduc

Langs de groene rafelrand van Parkstad Limburg. Vertrekpunt   Antonius v.Paduakerk, Heerlen om 08.30 uur. Vanaf Rolduc met een bus terug.

Graag voor het vervoer terug vooraf aanmelden.

Kijk voor meer info op: http://www.franciscaansevoettochten.nl/

Info: Mattie Jeukens.  Tel 043-3634348.

 

Zaterdag 5 oktober 2024 • Jaarfeest OLV Sterre der Zee • 26 km

Van kapel in Winthagen naar basiliek in Maastricht 26 km

Van Sterre-der-Zeekapel in  Winthagen (bij Voerendaal) naar de gelijknamige basiliek in Maastricht.

Halte- en opstapplaatsen zijn onder andere de kerken van Schin op Geul en Houthem.

Info: bert@vandenhofcenk.nl of www.sterre-der-zee.nl  

 

Zaterdag 12 oktober 2024 • Jaarlijkse herdenking Mgr. Schraven • 10 km

Mgr. S c h r a v e n 

P E L G R I M S W A N D E L I N G

10   k i l o m e t e r   w a n d e l e n
met onderweg verwondering en inspiratie
v o o r  j o n g  é n  o u d , v o o r  i e d e r e e n

S T A R T 13.30 uur Gedenkkapel martelaren China Parochiekerk, Kerkstraat 8, Broekhuizenvorst, Noord-Limburg

In het kader van de jaarlijkse herdenking organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) een wandeling vanaf de Memorialkapel van Broekhuizenvorst via het natuurgebied Schuitwater naar Lottum, de geboorteplaats van de Lottumse bisschop en martelaar Frans Schraven. Vanaf Lottum dan terugwandelen langs de Maas naar Broekhuizenvorst.
Een rondwandeling onder leiding van Henk Erinkveld van de SPV.
Deelname is gratis. Aanmelding niet nodig.

Info: www.mgrschraven.nl

 

Woensdag 16 oktober 2024 • Jaarfeest Sint-Gerardus • 7 + 7 km

Rondwandeling van Gerardushoeve naar Wittem 

Vertrek 10:00 u. vanaf de Gerardushoeve bij Eperheide. Aankomst in Wittem op tijd voor de viering van 13.00 uur.

Daarna te voet terug via andere route (ook 7 km) of met rechtstreekse bus lijn 57 terug.

Info: www.kloosterwittem.nl.

 

Zaterdag 19 oktober 2024 • Kerk en Kunstroute

Kerk- en Kunstwandeling; dag van bezinning en kunst

Om 08.30 uur vanaf kerk van Wijlre per auto naar Holset; dan te voet naar Wijlre.

Kijk voor meer informatie op http://www.franciscaansevoettochten.nl/

Info: Mattie Jeukens, tel. 043 363 43 48.

 


Enkele meerdaagse pelgrimstochten

De SPV organiseert eendaagse pelgrimswandelingen, maar is ook betrokken bij meerdaagse tochten, zoals de zeven-daagse Benedictustocht die gebaseerd is op de door de SPV uitgezette wandelroute van Maastricht naar Maria Laach (in het nieuwe boekje startend bij Abdij Mamelis). Ook maken wij u attent op enkele andere groepspelgrimages.

 

Sint-Benedictustocht

Van Abdij Mamelis naar Maria Laach in de Eifel; 162 km

Zat. 20 t/m zo. 28 april 2024 leidt Henk Erinkveld deze 9-daagse tocht, met op de voorlaatste dag een rondwandeling rond de Laacher See naar het abdij-complex Maria Laach. Met bus en trein terug naar huis.

Deze tocht is volgeboekt; bij voldoende belangstelling is er in het najaar nog een tocht.

Info: h.erinkveld@redemptoristen.nl

Voor meer deatils over de tocht klik hier

 

Driedaagse Benedictustocht Mamelis-Kornelimünster

Van dinsdag 9 juli tot en met donderdag 11 juli organiseert het Pelgrimsoord Klooster Wittem de Benedictusabdijentocht

Voor meer info klik op folder

Informatie bij h.erinkveld@redemptoristen.nl .

 

PeerkePad

Pelgrimeren van Wittem naar Tilburg van 23 juni 2024 tot en met 29 juni 2024

ofwel: van een heilige naar een zalige

De 160 km pelgrimsroute is in oktober 2009 tot stand gekomen en voert door het Limburgs Heuvelland, de Maasvallei en de verrassend mooie bos- en weidegebieden van de (Belgisch-)Limburgse en Brabantse Kempen.

De route kan zowel noord- als zuidwaarts bewandeld worden in zeven of acht dagetappes.

Dit PeerkePad is in eerste instantie bedoeld ter nagedachtenis aan de pater redemptorist Peerke Donders die zijn leven doorbracht onder verstoten melaatsen in Suriname. Door elke dag aandacht te geven aan een bepaald thema van de 'zeven werken van barmhartigheid' geeft men aan de tocht een pelgrimskarakter. Maar het zijn natuurlijk ook ronduit mooie wandelingen.

Het PeerkePad wandelen met een groep

Naast een wandelboekje, een heruitgave door Klooster Wittem, zijn er ook groepswandelingen bij gebleken belangstelling.

Het aantal deelnemers is maximaal twaalf.  Wacht dus niet te lang en meldt u zich voor informatie aan bij rene.haustermans@kloosterwittem.nl; en voor opgave via www.peerkepad.nl of telefonisch bij Klooster Wittem: 043- 450174. 

Voor meer informatie over de groepswandeling klik op: peerkepad

 

Gerardustocht

Van zondag 13 oktober tot en met woensdag 16 oktober de Gerardustocht over het PeerkePad

Klik op folder voor meer informatie

 

Franciscaanse voettochten

Franciscaanse voettochten in Italië

Kijk voor meer informatie op http://www.franciscaansevoettochten.nl/

Info: Mattie Jeukens, tel. 043 363 43 48.

 

Bezinningsweek in Italië

Zaterdag 11 mei tot en met zaterdag 18 mei 2024

infoavond: 4 april 2023 om 19.30 uur in de Sacristie van OLV van Lourdeskerk Maastricht

Fresco-Kunstreis

Zondag 15 september t/m/ zaterdag 21 september 2024

infoavond: Maandag 25 maart 2023 in de Sacristie van OLV van Lourdeskerk Maastricht

 

Santiago de Compostela

Op de site www.santiago.nl is alles te vinden over pelgrimsroutes naar het Spaanse Santiago de Compostela.