St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

Verslag: Kruiswegtocht

Vrijdag 30 maart 2018

 

Foto’s van links naar rechts:

Op Goede Vrijdag, 30 maart 2018, verzamelden zich zo’n 70 mensen in de Wittemse kloosterkerk om daar de jaarlijkse Kruiswegwandeling te beginnen.

Dit keer 8 km naar het Kruiswegpark in Simpelveld.

Vincent Hermans, ook woonachtig in Simpelveld, leidde hier, en een half uur later ook in het kerkje van Wahlwiller, de bezinning over het thema ‘Leven met het kruis’.

Hij vertelde vanuit zijn ervaringen als pastor in een instituut voor mensen met een geestelijke beperking. Op reis in Lourdes nam hij een van hen, Jan, mee naar de kruisweg aldaar, maar het werd andersom: Jan nam Vincent mee en deed hem het verhaal van het kruis ervaren door de ogen van deze gehandicapte man.

Het was droog, aarzelend lenteweer, toen we de Eyserbeek overstaken en zo Simpelveld bereikten. We sloten ons daar om 14.00 uur aan bij zo’n 100 parochianen die de Kruisweg mee liepen over de smalle paden in het hellingbos .Iedereen kreeg bij de ingang een narcis die hij/zij naar believen bij een van de kruiswegstaties neer kon leggen. De kruisweg, geleid door Henk Erinkveld, eindigde bijzonder: op het kerkhof van de zusters van het Arme Kind Jezus. Volgende maand wordt hun stichteres Clara Fey zalig verklaard en daarom bezochten we de plek waar ze zelf begraven lag, temidden van haar medezusters, tegenover het hoofdklooster (tot voor kort) van de congregatie naast dit kerkhof. Uiteraard liepen enkele zusters, volgelingen van zr Clara Fey, met ons mee.

 


Foto's van deze wandeling