St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

Verslag: Jacobuswandeling Hunsel - Roermond

Woensdag 25 juli 2018

 

Sint Jacobuswandeling op 25 juli van Hunsel naar Roermond, i.s.m. De Broederschap van St. Jacobus.

Op een van de warmste dagen ooit gemeten vertrok een groep van 28 pelgrims na de inleiding op het thema “Stilstaan bij het gaan” vanuit de kerk van St. Jacobus de Meerdere in Hunsel. Het werd inderdaad regelmatig stilstaan op de 22 km lange tocht om het vocht op peil te houden hetgeen ijverig werd gefoerageerd door een van de bestuursleden. Na het bezinningsmoment in de St. Severinuskerk in Grathem ging de tocht langs het water in Heel naar Beegden voor een verfrissende pauze.  Een vijftal wandelaars verkoos om daar de bus naar Roermond te nemen.

De tocht ging verder langs het Lateraalkanaal, met het pontje bij Ool over de Maas en de Nepomucenuskapel in Herten. Om 17.00 werd de groep door de broederschap van St. Jacobus opgewacht bij de St. Jacobuskapel in de voorstad St. Jacob van Roermond alwaar de pelgrimstocht werd afgesloten en de Broederschap het programma overnam.

Bij een van de broeders werd soep met broodjes opgediend waarna het hele gezelschap onder het luiden van de klokken richting Kathedraal vertrok. Daar volgde een rondleiding door deken Rob Merkxs en aansluitend de eucharistieviering en het uitstallen van de reliek van St. Jacobus. Tot slot werd er nog een kop koffie geserveerd.

 


Foto's van deze wandeling