St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

Verslag: Heiligdomsvaart - route Houthem - Maastricht via Borgharen

Vrijdag 1 juli 2011

 

Met Sint Gerlach als grote voorbeeld trokken een honderdtal pelgrims vanuit de prachtige barokke kerk van Houthem naar de indrukwekkende romaanse kerk van Sint Servaas in Maastricht. Sint Gerlach leefde in de 12e eeuw en deed dit bijna dagelijks. Zijn route was zeker korter, maar met de ongemakken van die tijd.

Wij, de pelgrims van het heden, hadden de moeilijke keuze uit 2 mooie en interessante routes. Beide routes waren ongeveer 24 km lang, een mooie dagtocht. De ene route ging via het noorden, de andere over het zuiden.

Na het welkomstwoord van Henk Urlings en de toelichting van Marianne Debetz op het thema "het licht tegemoet", baden we traditiegetrouw het pelgrimsreisgebed en werd vertrokken.

 

De Noordroute voerde via Meerssen, Brommelen bij Geulle, Itteren, Borgharen en Limmel. In Meerssen hield Pastoor van Meijgaarden een mooie toespraak en gaf uitleg over hoe de prachtige basiliek steeds mee-ontwikkelde en daardoor altijd plaats bood aan wat de liturgie, de cultuur en zelfs de kerkelijke politiek op dat moment verlangde.

Via het Humcovenerbos onderlangs het vliegveld, ging de route richting Kasen en door het mooie Bunderbos naar een welverdiende stop. In Brommelen was een goed verzorgde pauzeplaats geregeld met koffie en vlaai. Stalend weer en slechts af en toe een beetje regen; feitelijk gezegend weer. De groep trok langs het kanaal. Jammer dat de Maaswerken de veldwegen even heeft geleend. Hopelijk komen deze weer terug.

Ook jammer dat de kerk van Itteren gesloten was. Dus we liepen door richting Borgharen, vergezeld door de hoogbejaarde kosteres. Door Pastoor Dackus werden de deuren van de St. Corneliuskerk van Borgharen wijd opengezet en na zijn vriendelijke woorden gingen we op weg voor het laatste stuk via Limmel naar St. Servaas.

 

Ongeveer 60 pelgrims gingen op de weg van de Zuidroute en werden al snel getrakteerd op een flinke klim in het bos richting Berg. Daarna naar Bemelen, waar ze hartelijk ontvangen werden door pastoor Pijpers. Na een kort bezinningsmoment ging de groep weer op pad.  Op een schitterend bospaadje werd plotseling linksaf geslagen; een klim van ca. 50 meter volgde en onverwachts stonden we in een grot bij een Mariakapelletje. Een bijzondere plek. Daarna gingen we terug naar het pad in de richting van Cadier & Keer. De groep beleef goed bijeen en er was een gezellige stemming. Opmerkelijk waren de vele "nieuwe gezichten". Wellicht was dit te danken aan de goede PR van de Heiligdomsvaart en van de SPV.

Aangekomen in Cadier & Keer werden we opgewacht door pastoor Smeele. Spontaan begon hij een verhaal over de kerk. Intussen kon ieder ook even uitrusten. Toch werd er weer snel vertrokken, omdat iedereen nu wel zin in koffie en vlaai had. Deze stond in Gronsveld op ons te wachten. Tijdens de pauze passeerde een stortbui; gelukkig hadden we een dak boven ons hoofd. Na het bezinningsmoment in de kerk van Gronsveld, met een hartelijk welkom van pastoor Storcken, ging de groep op weg naar Heugem en het Witte Vrouwenveld. In deze parochiekerken konden de pelgrims even rusten en van de mooie muziek genieten. Na Heugem veranderde het pelgrimspad. Liepen we eerst door velden en smalle paadjes in het letterlijke Limburgse heuvelland met soms veel modder; nu liepen we meer door woonwijken, de brug over de Maas, smalle straatjes van Maastricht om zo uit te komen bij St. Servaas. De groep pelgrims was nu iets groter omdat in verschillende dorpjes enkele mensen zich hadden aangesloten.

 

Beide groepen verzamelden tegen 17.00 uur rond de noodkist van Sint Servaas.

We waren nu met ongeveer 120 pelgrims. Het geeft een warm gevoel als je bij zo'n groep mag horen. Er werd samen gebeden en zelfs gezongen. Met zoveel pelgrims was het een waardige afsluiting op een bijzondere plaats.

De organisatie van de Heiligdomsvaart nodigde de pelgrims uit in de Kanunnikenkelder voor soep en broodjes. En voor de pelgrims, die nog energie over hadden, was er nog gelegenheid om aan de lichtprocessie deel te nemen. Deze pelgrimstocht binnen de stad trok vanaf Slevrouwe naar de St. Servaas.

Al met al een volle dag in uitstekende sfeer. De pelgrims waren voldaan. Velen lieten dit ook blijken. We houden er een goed gevoel aan over, fijn.

 


Foto's van deze wandeling