St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

Verslag: Martinustocht langs de Maas - van Itteren naar Urmond

Zaterdag 12 november 2011

 

In de Martinuskerk in Itteren werden de 33 pelgrims om 09.00 uur welkom geheten en na een korte inleiding/opening op pad gestuurd, onder bijna ideaal wandelweer, voor een, naar blijkt, pittige tocht van tegen de 20 km naar Urmond.

Na een aanvankelijke vlakke tocht, werden de hellingen in de bossen van Bunde en Elsloo alle eer aangedaan, waarna het goed vertoeven was in het Maaslandcentrum van Elsloo met koffie en vla.

Ook de bezinningsmomenten in de kerken van Geulle a/d Maas en Stein met daarbij de uitvoerige uitleg over plaatselijke omstandigheden werden zeer gewaardeerd.

Na een bezinningsvolle afsluiting in de Martinuskerk van Urmond keerde iedereen, nagenietend van een mooie pelgrimswandeling, huiswaarts.

 

Theo W.

 


Foto's van deze wandeling