St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

Aanpassingen routebeschrijving Maastricht - Maria Laach

 

Sinds het drukken van de pelgrimsroute is een deel van de gemarkeerde routes door de Eifelverein gewijzigd, hierdoor zijn enkele beschrijvingen onduidelijk geworden. Op enkele andere plaatsen is de beschrijving fout of onduidelijk gebleken.

Hieronder staan daarom enkele aanpassingen aan de routebeschrijving.


1. Maastricht - Wittem ==== p. 12, regel 4 (correctie)

... op een T-kruising schuin naar links.

.. op een T-kruising naar rechts.


2. Wittem - Kornelimünster ==== p. 17, regel 1 onder foto (correctie)

Dit pad komt uit op een van linkskomend hoger gelegen breder pad, vlak voor een parkeerplaats. Via deze parkeerplaats dalen we af naar een drukke verkeersweg) N246.

Dit pad komt uit op een van linkskomend hoger gelegen asfaltweg die we naar rechts verder omlaag volgen tot een drukke verkeersweg (N246).


2. Wittem - Kornelimünster ==== p. 17, 6e regel van onderen (correctie)

150 m moet 350 m zijn.


2. Wittem - Kornelimünster ==== p. 17, 5e regel van onderen (correctie vanwege gewijzigde markering)

Let op: .. tussen dennen door.

Let op: Direct na de eerste asfaltweg naar rechts gaan we rechtsaf een smal bospad op.


2. Wittem - Kornelimünster ==== p. 18, eerste regel (correctie)

... door het bos * en bereikt zo de verlaten kazerne.

tussenvoegen bij *: op een T-splitings gaan we rechtsaf en op de volgende kruising linksaf. Zo bereiken we ...


3. Kornelimünster - Müllartshütte ==== p. 20, regel 14 (verduidelijking)

We gaan rechtdoor tot bij een kruising. We kruisen hier de Kupferroute, steken over en nemen het grindpad rechtdoor.

We gaan rechtdoor en komen na ongeveer een kilometer bij een ongelijke kruising met een brede zandweg. We steken over en nemen het grindpad rechtdoor

 

5. Kloster Steinfeld – Blankenheim ==== p. 28, 13e regel onder plaatje (verbetering)

We gaan over een smal bruggetje en volgen naar links de bredere bosweg. Na 20 m op een schuine viersprong gaan we rechtdoor. We nemen ...

We gaan over een smal bruggetje en volgen het paadje parallel aan het drassige graspad (eerst links, dan rechts ervan). We komen op een ruime vijfsprong met brede boswegen en gaan schuin rechtdoor. We nemen ...

 

6. Blankenheim - Lommersdorf ==== p. 30, 8e regel (invoeging)

rechts, langs de Ahr. * Bij een tunneltje

invoegen bij *: Dit bospad komt uit op een asfaltweg die we1,2 kmverder vervolgen.

 

6. Blankenheim - Lommersdorf ==== p. 30, 9e regel (routemarkering is gewijzigd)

We verlaten meteen het hoofdpad met de A-route en gaan met de < tekens links omhoog en komen op een golvende hoogvlakte. We maken een ruime bocht naar links en hebben mooie vergezichten. We buigen naar rechts af en na een zendmast aan de rand van een bos ...

We volgen de  < tekens tot we op een golvende hoogvlakte komen. Hier lopen we rech­tdoor richting een alleenstaande boom met een kruis. Op deze vijfsprong nemen we de eerste weg naar links en we volgen deze met een bocht richting een zendmast. We steken nog een grotere weg over en na de zendmast aan de rand van een bos ...

 

6. Blankenheim - Lommersdorf  ==== p. 31, 7e regel (routemarkering ontbreekt)

De route voert ons met een grote boog naar het mooi gelegen Lommersdorf. (11,5 km)

Voorbij de kerk verlaten we het dorp via de Beerenstrasse naar rechts en komen zo in ...

We volgen lange tijd een asfaltweg en passeren links een groot wegkruis. We maken een bocht naar links en gaan bij een bosrand schuin naar rechts een bospad omlaag. We steken eerst een beekje en een 200 m verderop een autoweg. Direct hierna gaan we naar rechts en gaan zo steeds verder rechtdoor naar Lommersdorf. Op een schuine T-splitsing in het dorp gaan we naar links en zo komen we langs de kerk.

Voorbij de kerk verlaten we het dorp via de Beerenstrasse (bij een Y-splitsing naar links en even verder bij een ongelijke kruising in een bocht naar rechts) en komen zo in ...

 

6. Lommersdorf - Antweiler ==== p. 33, 7e regel (verbetering)

Vóór de derde parkeerplaats gaan we naar links een asfaltpaadje op dat steeds meer gaat stijgen tot bij enkele picknicktafels.

Aan de overkant van de tweede parkeerplaats nemen we een asfaltpaadje naar rechts, richting Hohe Acht. Bij een schuine T-splisting gaan we scherp naar links verder omhoog tot bij enkele picknicktafels.

 

6. Lommersdorf - Antweiler ==== p. 33, 6e regel onder plaatje (verbetering)

Zo’n 200 mverder gaan we een grindpad links omhoog.

Zo’n 200 m verder gaan we een grindpad rechts omhoog.

 

6. Lommersdorf - Antweiler ==== p. 33, 8e regel onder plaatje (verduidelijking)

In een dennenbos nemen we bij een viersprong het middelste pad dat even omhoog gaat en dan afdaalt. We maken een bocht naar rechts en komen uit op een brede grindweg. Hier gaan we naar rechts verder omlaag en bereiken een weideveld.

In een dennenbos maken we eerst een bocht naar rechts, dan op een ongelijke viersprong nemen we de middelste weg rechtdoor en op een Y-splitsing houden we rechts aan en komen we uit op een wijde T-splitsing. Hier gaan we naar rechts verder omlaag en bereiken een weideveld.

 

 ‘Uitlooproute’: Maria Laach – Bahnhof Mendig ==== p. 37 (veranderde situatie)

Bij het natuurvriendenhuis wordt een vleugel aangebouwd. Het begin van het vermelde pad door het veld is daardoor niet bereikbaar. We moeten naar de grote weg lopen en deze400 mnaar rechts volgen en dan oversteken bij de genoemde molen.

 

5a. Hellenthal - Kloster Steinfeld ==== p. 44, 19e regel van boven (verbetering)

- stijgen we rechtsafbuigend stevig. Bijna boven gaan we linksaf en op een ongelijke kruising wandelen we rechtdoor. We komen bij een wei waar we linksaf gaan via en smal pad dat ons verderop over een weideveld voert tot aan een straat.

- stijgen we stevig met een bocht naar rechts en dan links. Bijna boven op een ongelijke kruising met een breed bospad gaan we rechtdoor een graspad op verder omhoog. We komen bij een wei die we langs de linkerkant volgen, tussen bremstruiken door. Het pad voert ons verderop over een weiland tot aan een straat.

 

5a. Hellenthal - Kloster Steinfeld ==== p. 44, 12e regel van onder (verbetering)

Aan de overkant nemen we de weg naar Frohnrath, steken een kruising over en gaan op de volgende ongelijke kruising met een zitbank en een wegkruis, ...

Aan de overkant nemen we de weg naar Frohnrath, steken een kruising met een zitbank en een wegkruis over en gaan op een volgende ongelijke kruising met een zitbank en een wegkruis, ...

 

Routekaart ==== p. 52 (verbetering)

De aangeduide plaats Roetgen moet Lammersdorf zijn.