St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

Wandel voor een ander

Elke woensdagmorgen in de Vastentijd samen wandelen ter bezinning voor jezelf en ten bate van anderen. Als je wilt kun je er een sponsortocht van maken voor de landelijke Vastenactie, opdat vluchtelingen in Afrika (vooral uit Zuid-Soedan) een nieuw bestaan kunnen opbouwen.

Wandel je mee vanuit Klooster Wittem? 

Je kunt wandelen wanneer en waar je wilt. Je kunt je ook aansluiten bij pater Henk Erinkveld die elke week vanuit de Scala-zaal van Klooster Wittem op pad gaat, steeds naar een ander bezinningsplekje (kerk, kruiswegpark of kapel). Elke tocht is 12 tot 14 km lang (3 tot 4 uur gaans); vaak is dat een rondwandeling. Soms gaan we naar een ‘heilig plekje’ verder weg en nemen de bus terug (zie de folder). Vergeet dan niet je OVchip-kaart mee te nemen! 

Koop in dat geval dat je er een sponsortocht van wilt maken een sponsorkaart voor € 10 (gaat geheel naar de Vastenactie) waarop je je wandelingen in de Veertigdagentijd kunt bijhouden (en steeds kunt afsluiten met een pelgrimsstempel). Vraag familie en vrienden om jou - en dus de Vastenactie – te sponsoren voor elke gelopen kilometer! Hoeveel per km, dat is aan hen. Bestel zo’n kaart via info@kloosterwittem.nl of koop de sponsorkaart direct bij de kloosterreceptie. Ook te verkrijgen vlak voor de start van elke wandeling.

Mee wandelen zonder sponserdoel mag ook; je bent van harte welkom.

Het is prettig te weten hoeveel mensen er meewandelen. Geef je op via info@kloosterwittem.nl en noem de dag(en) waarop je meedoet. 

Het jaarprogramma 2023 bevat 10 tochten, waarvan 4 wandelingen nieuw zijn. De Brigidatocht staat voor de 25e keer op het programma.  Het jaarprogramma van 2023 kunt u hier downloaden en printen.

Heeft u het jaarprogramma vóór 23 januari 2023 gedownload dan zijn er de volgende wijzigingen:

Welkom

De Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (hierna de SPV) organiseert bijna elke maand een groepswandeling naar pelgrimsoorden en andere bijzondere plaatsen binnen en buiten Limburg. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer daar een jaarfeest of een gedenkdag van een heilige wordt gevierd.

De SPV-wandelingen gaan over rustige wegen en paden, zoveel mogelijk door bossen en open veld. Devotie en een gezellige sfeer gaan hand in hand. Er zijn korte en langere tochten. Aan de kortere tochten kunnen mensen zonder (of met weinig) wandelervaring goed meedoen. Bij de langere tochten gaan we ervan uit dat u een geoefend wandelaar bent.

Lees meer over de praktische zaken.

 

De SPV brengt ook elk jaar een programmafolder uit. En u kunt een gratis nieuwsbrief per e-mail ontvangen die de SPV vóór elke wandeling verstuurt. Meldt u hier aan.

 

Daarnaast biedt SPV nog eigen boekjes te koop aan met beschrijvingen van pelgrimswandelingen. Neem eens een kijkje.

 

Wij nodigen u van harte uit eens met de SPV mee te wandelen!

 

Pelgrimeren

Tijdens de Coronaperiode hebben wij verschillende pelgrimstochten gemaakt die men ook op eigen gelegenheid, individueel of in kleiner verband, kan maken. U kunt ze hieronder gratis (*) downloaden:

De wandelingen zijn ook in brochurevorm te koop in de kloosterboekwinkel van Wittem.

(*) Gratis, maar een vrije gave is altijd welkom op IBAN NL32 RABO 0133 531 619 (SPV)