St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

Een handje meehelpen?

Bij de voorbereiding en uitvoering van een wandeling komt hulp soms goed van pas, bijv. van iemand die de omgeving kent, mooie plekjes weet, helpt bij de publiciteit, etc. Meld je aan bij de SPV!

E-mailadres: info@spvlimburg.nl

Wandel voor een Ander
In de Veertigdagentijd

Elke woensdagmorgen van Aswoensdag tot Pasen maakt pater Henk Erinkveld een bezinningswandeling van 12 tot 14 km in de omgeving van Wittem. Iedereen die mee wil wandelen is welkom. De eerste wandeling is op Aswoensdag, 14 februari.
Wie wil kan er een sponsortocht van maken voor de Vastenactie, dit jaar voor kleine boeren in Zimbabwe. Koop in dat geval bij de kloosterreceptie een sponsorkaart voor € 10 (bedrag gaat geheel naar de Vastenactie) waarop u na elke wandeling een pelgrimsstempel kunt laten zetten.
Maar ook zonder sponsorkaart kunt u meewandelen.
Elke week gaat de tocht naar een ‘heilig plekje’(kapelletje, kerk of wegkruis) en langs een andere route weer terug. Steeds staat ter bezinning één van de ‘werken van barmhartigheid’ centraal (de hongerigen voeden, de naakten kleden, de zieken bezoeken, etc.).
De tocht begint om 8.00 uur met het morgengebed in de Clemenskapel van Wittem (maar op Aswoensdag een eucharistieviering met askruisje). Daarna wordt samen ontbeten (zelf een boterham meenemen – koffie/thee/melk is beschikbaar) en gaan de pelgrims samen op weg. Rond 12.30 uur bent u terug in Wittem.
Het complete programma van week tot week kunt u hier downloaden, voor meer informatie raadpleeg de website van het klooster: Pelgrimsoord Klooster Wittem .

Jaarfolder

Onze jaarfolder is niet in beton gegoten. Er kunnen door het jaar heen veranderingen plaatsvinden. Bezoek daarom regelmatig onze website om op de hoogte te blijven van de laatste wandelinfo. U kunt deze downloaden bij Agenda, of afhalen bij de Kloosterboekwinkel van het Pelgrimsoord Klooster Wittem.

Welkom

De Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (hierna de SPV) organiseert bijna elke maand een groepswandeling naar pelgrimsoorden en andere bijzondere plaatsen binnen en buiten Limburg. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer daar een jaarfeest of een gedenkdag van een heilige wordt gevierd.

De SPV-wandelingen gaan over rustige wegen en paden, zoveel mogelijk door bossen en open veld. Devotie en een gezellige sfeer gaan hand in hand. Er zijn korte en langere tochten. Aan de kortere tochten kunnen mensen zonder (of met weinig) wandelervaring goed meedoen. Bij de langere tochten gaan we ervan uit dat u een geoefend wandelaar bent.

Lees meer over de praktische zaken.

 

De SPV brengt ook elk jaar een programmafolder uit. En u kunt een gratis nieuwsbrief per e-mail ontvangen die de SPV vóór elke wandeling verstuurt. Meldt u hier aan.

 

Daarnaast biedt SPV nog eigen boekjes te koop aan met beschrijvingen van pelgrimswandelingen. Neem eens een kijkje.

 

Wij nodigen u van harte uit eens met de SPV mee te wandelen!

 

Pelgrimeren

Tijdens de Coronaperiode hebben wij verschillende pelgrimstochten gemaakt die men ook op eigen gelegenheid, individueel of in kleiner verband, kan maken. U kunt ze hieronder gratis (*) downloaden:

De wandelingen zijn ook in brochurevorm te koop in de kloosterboekwinkel van Wittem.

(*) Gratis, maar een vrije gave is altijd welkom op IBAN NL32 RABO 0133 531 619 (SPV)