St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

Dag van de Pelgrim

Zaterdag 1 april een ontmoetingsdag voor pelgrims

Op 1 april is in Klooster Wittem een ‘Dag van de Pelgrim’, een dag die in het teken staat van ontmoeting, uitwisselen van kennis en natuurlijk pelgrimeren.

’s Morgens is er een pelgrimswandeling (ca. 7 km) in de omgeving van het klooster.
’s Middags is er een lezing, verzorgd door ‘pelgrim zonder God’ Herman Vuijsje. Hij blikt terug op de ontwikkeling van ‘de camino’ (pelgrimsroute naar Santiago de Compostela), die hij vele jaren gevolgd heeft.

In de middagpauze is er gelegenheid om rond te kijken in Scala - de ontmoetingsruimte van het klooster - waar verschillende pelgrimsorganisaties zich presenteren.
Er is koffie/thee of melk verkrijgbaar voor wie zelf een boterham bij zich heeft. Maar deelnemers aan de dag kunnen natuurlijk ook een lunch gebruiken bij een van de horecagelegenheden rondom het klooster.

Het programma kunt u hier downloaden
Tijd en Plaats: Zaterdag 1 april 2022, 10.00-15.30 uur
Klooster Wittem – ontmoetingsruimte Scala Wittemer Allee 34 6286 AB Wittem
Deelnamekosten € 5,- voor de lezing;
Deelname aan de wandeling en bezoek pelgrimsmarkt is gratis; een vrije gave wordt gewaardeerd.
Graag aanmelden voor de wandeling en/of lezing. Bij de receptie van Klooster Wittem, tel 043 4501741 of info@kloosterwittem.nl

Wandel voor een ander

Op 8 en 25 maart en op 5 april zijn er echter busstakingen aangekondigd. Er is dan voorzien in alternatieven, zodat het toch mogelijk is om elke woensdag te ‘wandelen voor een ander’.

Elke woensdagmorgen in de Vastentijd samen wandelen ter bezinning voor jezelf en ten bate van anderen. Als je wilt kun je er een sponsortocht van maken voor de landelijke Vastenactie, opdat vluchtelingen in Afrika (vooral uit Zuid-Soedan) een nieuw bestaan kunnen opbouwen.

Wandel je mee vanuit Klooster Wittem? 

Je kunt wandelen wanneer en waar je wilt. Je kunt je ook aansluiten bij pater Henk Erinkveld die elke week vanuit de Scala-zaal van Klooster Wittem op pad gaat, steeds naar een ander bezinningsplekje (kerk, kruiswegpark of kapel). Elke tocht is 12 tot 14 km lang (3 tot 4 uur gaans); vaak is dat een rondwandeling. Soms gaan we naar een ‘heilig plekje’ verder weg en nemen de bus terug (zie de folder). Vergeet dan niet je OVchip-kaart mee te nemen! 

Koop in dat geval dat je er een sponsortocht van wilt maken een sponsorkaart voor € 10 (gaat geheel naar de Vastenactie) waarop je je wandelingen in de Veertigdagentijd kunt bijhouden (en steeds kunt afsluiten met een pelgrimsstempel). Vraag familie en vrienden om jou - en dus de Vastenactie – te sponsoren voor elke gelopen kilometer! Hoeveel per km, dat is aan hen. Bestel zo’n kaart via info@kloosterwittem.nl of koop de sponsorkaart direct bij de kloosterreceptie. Ook te verkrijgen vlak voor de start van elke wandeling.

Mee wandelen zonder sponserdoel mag ook; je bent van harte welkom.

Het is prettig te weten hoeveel mensen er meewandelen. Geef je op via info@kloosterwittem.nl en noem de dag(en) waarop je meedoet. 

Welkom

De Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (hierna de SPV) organiseert bijna elke maand een groepswandeling naar pelgrimsoorden en andere bijzondere plaatsen binnen en buiten Limburg. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer daar een jaarfeest of een gedenkdag van een heilige wordt gevierd.

De SPV-wandelingen gaan over rustige wegen en paden, zoveel mogelijk door bossen en open veld. Devotie en een gezellige sfeer gaan hand in hand. Er zijn korte en langere tochten. Aan de kortere tochten kunnen mensen zonder (of met weinig) wandelervaring goed meedoen. Bij de langere tochten gaan we ervan uit dat u een geoefend wandelaar bent.

Lees meer over de praktische zaken.

 

De SPV brengt ook elk jaar een programmafolder uit. En u kunt een gratis nieuwsbrief per e-mail ontvangen die de SPV vóór elke wandeling verstuurt. Meldt u hier aan.

 

Daarnaast biedt SPV nog eigen boekjes te koop aan met beschrijvingen van pelgrimswandelingen. Neem eens een kijkje.

 

Wij nodigen u van harte uit eens met de SPV mee te wandelen!

 

Pelgrimeren

Tijdens de Coronaperiode hebben wij verschillende pelgrimstochten gemaakt die men ook op eigen gelegenheid, individueel of in kleiner verband, kan maken. U kunt ze hieronder gratis (*) downloaden:

De wandelingen zijn ook in brochurevorm te koop in de kloosterboekwinkel van Wittem.

(*) Gratis, maar een vrije gave is altijd welkom op IBAN NL32 RABO 0133 531 619 (SPV)