St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

Verslag: Noorbeek - Visé - Maria Tenhemelopneming

Maandag 15 augustus 2011

 

Op maandagochtend 15 augustus, de dag van Maria Tenhemelopneming, liep de Brigida-kerk in Noorbeek snel vol met pelgrims voor de traditionele tocht van Noorbeek naar Visé. Na een welkomstwoord van de voorzitter en een inleiding  op het thema van de dag "Maria, vrouwe van bescherming..." door Marianne Debets werd zoals gebruikelijk voor ieder tocht, het pelgrims reisgebed gebeden.

155 pelgrims gingen op pad met een stralende zon als begeleider welke ons ook de rest van de dag niet zou verlaten. Natuurlijk was er ditmaal ook de Kroetwüsch-zegening bij de Steenboskapel in Voeren. (Volgens een oud gebruik worden op Maria Hemelvaart kruidenbundels gezegend)

De volgende bezinning was bij de kapel van La Tombe, waar een deel van de pelgrims helaas niet naar binnen kon. De bezinning werd afgesloten met het Magnificat. Voorzitter Jacques Verham nam hierbij tevens de gelegenheid om Marianne te bedanken voor haar belangrijke inzet als bestuurslid. voor de SPV gedurende een groot aantal jaren. Zij zal op het einde van dit jaar haar functie neerleggen.

In een stevig tempo wordt de laatste etappe naar Visé afgelegd.  Op het kerkhof, in de buurt van de O.L.V. van Lorette, is de afsluitende bezinning op het thema  en bidden wij gezamenlijk de litanie van de beschermheiligen. Daarna waaiert de groep uit over de braderie om een Belgische friet al dan niet met een pintje te nuttigen.

Om 15.15 uur verzamelen nog 81 pelgrims zich voor de 13 km lange terugtocht naar Noorbeek.

 


Foto's van deze wandeling