St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

Verslag: Brigidatocht, Wittem - Noorbeek

Zaterdag 1 februari 2014

 

In alle vroegte kwamen een honderdtal pelgrims bijeen te Wittem. Tijdens het korte openingswoord werd gemeld dat Manu Brouwers was overleden. Hij was een van de oprichters van de SPV en was feitelijk de initiatiefnemer van deze jaarlijkse pelgrimstocht naar Sint Briej. Het was nog donker toen de stoet vertrok. Onderweg werd halt gehouden in de kerken van Margraten en Banholt. We zijn er vertrouwd en voelen ons hier welkome gasten. Van de verwachte regen hebben we niet zo veel gemerkt, gelukkig.

Bij aankomst bij de Wesch in Noorbeek werden we blij verrast door de reeds aanwezige pastoor en de complete schutterij. Er was al water geput en zonder te wachten trokken we gelijk mee naar de kerk. Er waren voor de pelgrims zelfs zitplekken gereserveerd. Het is elk jaar steeds weer een bijzondere gebeurtenis.

Als gebruikelijk was het een mooie, warme dienst met genoeg wijwater.

Na een welverdiende kop koffie met vla en voor enkelen een goed glas verzamelden we ons om 13.00 uur voor de terugtocht. Een groep van ongeveer 40 pelgrims liep over mooie en soms erg modderige wegen terug naar Wittem. Na Landsrade werd het zelfs bijna ploegen (zie foto’s), maar niemand klaagde en voldaan werd afgesloten in de kapel te Wittem.

 


Foto's van deze wandeling