St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

Archief van berichten

Beste vrienden van de SPV

 

Voor het tweede jaar op rij moesten wij vandaag de sfeervolle klassieke kerstvoorbereidingstocht naar Banneux missen…

Terwijl er juist vandaag alle reden was om een bedevaart te houden en kaarsjes bij Maria aan te steken…

Dat doen we nu dan maar op veilige wijze in de eigen buurt, in Wittem of een kapelletje, of virtueel of in onze gedachten…

Daarbij denkend aan alle slachtoffers van opnieuw een dreigende golf in de coronapandemie.

We leven op deze wijze mee…

Dat wij voor elkaar toch een beetje licht in duisternis mogen zijn: dat is onze Kerstwens aan jullie.

 

En laten we toch maar hoopvol vooruitkijken naar het jaar 2022 vóór ons…

We gaan er optimistisch van uit dat we dan weer samen kunnen optrekken…

In die hoop hebben we een programma samengesteld van pelgrimswandelingen.

Ook de voorgenomen wandelingen van andere bevriende relaties hebben we opgenomen.

We hopen dat we elkaar toch gauw weer als pelgrims kunnen ontmoeten

en wensen jullie daarom een hoopvol en gezegend Nieuw Jaar!

Namens het bestuur van de SPV,

Henk Erinkveld (voorzitter a.i.)

Wittem, 19 december 2021

 

 

‘DAG VAN DE PELGRIM’ SLOOT DE ‘MAAND VAN DE PELGRIM’ AF

Op zaterdag 30 oktober verzamelden zich zo’n 80 mensen in Wittem die allemaal iets met pelgrimeren van doen hadden. Het was welgeteld de vierde poging om in Wittem een Dag van de Pelgrim te houden.

De aan Klooster Wittem gelieerde Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden (SPV) zou op 20 maart 2020 haar 25-jarig bestaan vieren met een ‘Dag van de Pelgrim’ in samenwerking met Klooster Wittem. Diverse vormen van pelgrimeren te voet zouden aan bod komen. Naast inleidingen door Hella van der Wijst en ‘ervaringsdeskundigen’ zouden ook andere wandelorganisaties meedoen, o.a. door een ontmoetingsmarkt. Vlak tevoren kondigde corona zich aan en de dag werd uitgesteld, zelfs twee keer: eerst tot 18 september van hetzelfde jaar, maar ook toen gooide corona roet in het eten. De poging om dan maar de 26e verjaardag van de SPV te vieren kon om diezelfde reden ook niet doorgaan. Dit keer was vier maal scheepsrecht… Het draaiboek van anderhalf jaar geleden kwam tevoorschijn en kon nagenoeg volledig uitgevoerd worden.

De dag bestond uit twee delen: ’s morgens een ‘minipelgrimage’ van 7 km rond Wittem en na een pelgrimslunch een minisymposium met de al genoemde Hella van der Wijst, bekend van Tv-programma’s over wandelen en pelgrimeren, met name van KRO-NCRV. Voor het eerste deel was gerekend om 20 tot 30 deelnemers, maar er meldden zich ruim 60, zodat op het laatst werd besloten om de wandelaars te verdelen over drie groepen. Vanuit Wittem kun je immers alle kanten uit, ook als pelgrim, en zo gingen drie leden van de SPV op stap, met elk een groep; met bezinningsmomenten bij resp. het Verzetsmonument bij de Eyserlinde, het Johanniterkruis bij de Heerenhof te Mechelen en het Mariabeeld op de Gulperberg.  Hen wachtte daarna een pelgrimslunch in de brasserie. De voormalige Gerarduszaal. Daar en later in de bibliotheek zorgde ‘huistroubadoer’ Jos Meessen voor entertainment. Inmiddels hadden een tiental pelgrimsorganisaties hun informatiemateriaal uitgestald in Scala en was er na de lunch gelegenheid voor ontmoetingen rond de ‘marktkraampjes’. Het gezelschap, aangevuld met nog 20 andere belangstellenden  trok daarna weer door de tuin terug naar de andere kant van het gebouw voor de samenkomst in de bibliotheek, waar Henk Erinkveld, medeoprichter en nu ad interim voorzitter van de SPV, een overzicht gaf van inmiddels 26,5 jaar geschiedenis. Op levendige wijze lanceerde daarna Hella van der Wijst de vraag: wanneer wordt wandelen pelgrimeren en wanneer wordt pelgrimeren wandelen? Enkelen uit de zaal werden naar voren gehaald om daarover hun zegje te doen. Dat gebeurde later ook in een forumgesprek, waarin een Santiago- en Romenanger aan het woord kwam en iemand die kort bij huis pelgrimswandelingen maakt;  ook pelgrimsinitiatieven in Bisdom Hasselt (Belgisch Limburg) kwamen ter sprake. Bij zo’n ontmoetingsdag is de nazit belangrijk. Daarbij zorgde trio ‘Mon Ame’ voor een gezellige sfeer.

 

Deze dag was niet helemaal de afsluiting van de Maand van de Pelgrim, want de dag erop (31 oktober, voor protestanten ‘Hervormingsdag’ ) volgde nog – in samenwerking met Klooster Wittem- de Lutherwandeling vanaf het Gulperhoes (voormalige Prot.kerk) naar de Heerenhof in Mechelen, dat protestantse wortels heeft.

En drie dagen dáárna was nog een symposiummiddag van het 100-jarige ‘Huis voor de Pelgrim, de  voorzetting van de St. Limburgse Bedevaarten en de ‘Ned. Lourdesbedevaart voor zieken’. Het biedt in Maastricht ook onderdak aan andere, kleinere bedevaartorganisaties. Het blikveld is ruimer geworden dan alleen richting Lourdes. Samen met Wittem zijn er bijvoorbeeld groepsreizen naar Italië (Gerardus), Suriname (Peerke) en binnenkort wellicht ook naar Wenen (Clemens M. Hofbauer).

In die samenwerking was het idee ontstaan om rond beide jubilea  een ‘Maand van de Pelgrim’ te houden, als een paraplu waaronder ook andere organisaties mee kunnen doen. In oktober kregen diverse pelgrimswandelingen dat logo mee.